,

Atelier Terenul Minat

Într-un perimetru se află câte 100 de mine numerotate în culori diferite pentru fiecare echipă; în perimetru va fi desemnat câte un singur participant, care în cel mai scurt timp, la indicațiile colegilor va trebui să “dezamorseze”minele, călcând pe ele în ordine crescătoare, de la 1 la 50, neavând voie să atingă alte mine, în caz contrar fiind penalizați.

,

Atelier Cubul

Câte un membru al fiecărei echipe este legat la ochi și introdus într-un perimetru dat de unde pe baza indicațiilor echipei sale trebuie să găsească elementele componente ale unui cub pe care ulterior să-l asambleze.

Pentru a crește increderea membrilor echipei vă recomandăm acest atelier. Relațiile bazate pe încredere vin mai întăi din cunoașterea sinelui. Cu alte cuvinte, acest atelier contribuie și la dezvoltarea personală a individului, iar odată cu dezvoltarea personală și cunoașterea sineului, conștientizarea limitelor și valorilor este mult mai profundă.

,

Atelier Râul de Foc

Membrii a două echipe, vor trebui să traverseze un râu fără a atinge apa, care este deosebit de toxică și periculoasă, deplasarea fiind făcută cu ajutorul unor“pietre“ ; fiecare participant are o piatrăa sa, pe care poate sta nelimitat, fără a putea să o dea altui coechipier; totodată este permis a folosi “piatra“ altuia dar nu mai mult de trei secunde; respectând aceste reguli, vor trebui să traverseze râul și atingerea malului opus trebuie făcută de toți membri echipei odată, cu recuperarea tuturor pietrelor din apă.

,

Atelier Harta

Într-un perimetru dat, fiecare echipă are ca temă să ascundă foarte bine 10 obiecte, după care să întocmească o hartă care să conțină detaliile zonei și locul unde sunt ascunse obiectele, harta trebuind a fi cât se poate de fidelă, conținând toate indiciile necesare găsirii obiectelor; apoi hărțile sunt schimbate aleatoriu între echipe, urmând a se găsi obiectele; – timpul total este compus din
timpul necesar întocmirii hărții + timpul necesar găsirii obiectelor.  Acest atelier are la bază comunicarea corectă și eficientă între membri echipei, astfel că ajută la spargerea barierelor de comunicare și transmiterea mesajului dorit.

,

Atelier Ștafeta Învârtită

Membrii fiecărei echipe vor trebui să parcurgă un traseu delimitat și să efectueze anumite operațiuni, după ce în prealabil se învârt de 10 ori în jurul unui jalon – probă deosebit de antrenantă și
amuzantă.

Acest atelier face ca distracția să fie în toi, un beneficiu de regulă ignorat la locul de muncă. Este aproape imposibil să neglijezi distracția înt-un teambuilding, deoarece aceasta face ca posibile situații tensionante între colegi să se amelioreze și să ia naștere, ulterior, un mediu relaxat de lucru în care angajații sunt mai puțin stresați și mult mai productivi.

,

Atelier Popice

Recuperarea unor obiecte dintr-un perimetru, fără a atinge solul, de către unul dintre membrii echipei, suspendat și susținut de restul echipei, care trebuie să găsească soluțiile cele mai bune pentru a-l direcționa pe colegul « aerian » spre indiciile din perimetru.

Un atelier care sporește încrederea angajaților în colegii lor și care contribuie la crearea unor legături. Cum? La baza unei legături interumane stă încrederea. Atelierul de Popice te învață cum să te bazezi pe colegul tău și cum să capeți mai multă încredere în el. Cu cât legătura echipei este mai profundă, cu atât performanța la locul de muncă va crește.

,

Atelier Șenile

Echipele trebuie să se sincronizeze în mers pentru a pune în mișcare niște „șenile” lungi cu legături multiple. Se pot organiza concursuri pe un circuit, care devine îngust pe unele porțiuni și cu
unghiuri strânse.  Acesta este un atelier care încurajează și dezvoltă munca în echipă, atrăgând cu sine creșterea productivității angajaților.

,

Atelier Tava

Deplasarea din A în B, fără a atinge solul și fără a vărsa apa unui recipient amplasat pe o placă susținută de toți membrii echipei, printr-un număr corespunzător de cordeline. Destul de
simplu, nu? Nu se pot folosi mâinile pentru susținerea cordelinelor și nu este permis ca mai mult de două persoane din echipă să nu țină tensionate legăturile.

Un atelier în care fiecare membru al echipei înțelege clar obiectivele și așteptările membrilor echipei. Rezultatul? feedback-ul performanței devine mult mai important, deoarece fiecare membru își va putea monitoriza realizările, în funcție de așteptările echipei.

,

Atelier Plasa Orizontală

Traversarea unei zone pe o plasă mobilă, orizontală, în care fiecare participant va trebui să găsească cea mai bună soluție, plasa fiind instabilă, cu ochiuri relativ mari 50 / 50 cm. Pare o adevărată provocare, așa-i?

Într-un astfel de atelier membri echipei vor fi motivați și inspirați să atingă împreună obiectivul. Motivația din interiorul echipei va deveni contagioasă, încurajând fiecare participant să performeze la standarde înalte.

,

Atelier Plasa Verticală

Atelierul de plasă verticală presupune ca doi concurenți încearcă să urce și apoi săcoboare o plasă verticală cu ochiuri mari, fiind asigurați permanent de personal
specializat și încurajați de echipă. O activitate care încurajează comunicarea și care-i ajută pe membri echipei să realizeze că încurajările lor sunt binevenite și importante pentru munca în echipă.